Spedycja portowa

W zakresie spedycji portowej oferujemy:

  •  przeładunki (dostaw lub wysyłek statkowych, kontenerowych i samochodowych)
  •  składowanie (w tym na składach celnych)
  •  konfekcjonowanie
  •  organizację przewozów wewnątrzportowych
  •  kontrolę ilościową i jakościową towaru
  •  organizację kontroli weterynaryjnej
  •  organizację kontroli fitosanitarnej
  •  organizację kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  •  awizację przesyłek w imporcie lub eksporcie
  •  awizację i obsługę kontenerów w terminalowych systemach komputerowych (Szczecin, Gdynia i Gdańsk)

Formularz

Contact form

Korzystając z formularza wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CARGO SERVICE AGENCY z siedzibą UL. BYTOMSKA 7, 70-603 SZCZECIN w celu przesyłania treści marketingowych na adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym.

Cargo Service Agency Sp. z o.o.
Ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin


Tel: +48 91 469 38 70
Fax: +48 91 430 85 81
Email: szczecin@cs-agency.pl