Oferta

Spedycja morska

W zakresie spedycji morskiej oferujemy:

 •  transport kontenerów
 •  transport ładunków drobnicowych
 •  transport ładunków masowych
 •  transport w relacji „door – door”
 •  obsługę ładunków FCL (full container load) – ładunki całokontenerowe
 •  obsługę ładunków LCL (less than container load) – drobnica kontenerowa
 •  transport multimodalny

Spedycja lądowa

W zakresie spedycji lądowej oferujemy:

 •  transport ładunków całopojazdowych
 •  transport ładunków częściowych/drobnicowych
 •  transport ładunków chłodniczych
 •  transport ładunków sypkich
 •  transport kontenerów
 •  transport ładunków niebezpiecznych ADR
 •  transport ładunków ponadgabarytowych
 •  transport kolejowy

Spedycja portowa

W zakresie spedycji portowej oferujemy:

 •  przeładunki (dostaw lub wysyłek statkowych, kontenerowych i samochodowych)
 •  składowanie (w tym na składach celnych)
 •  konfekcjonowanie
 •  organizację przewozów wewnątrzportowych
 •  kontrolę ilościową i jakościową towaru
 •  organizację kontroli weterynaryjnej
 •  organizację kontroli fitosanitarnej
 •  organizację kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 •  awizację przesyłek w imporcie lub eksporcie
 •  awizację i obsługę kontenerów w terminalowych systemach komputerowych (Szczecin, Gdynia i Gdańsk)

Spedycja lotnicza

W zakresie spedycji lotniczej oferujemy:

 •  transport lotniczy
 •  transport w relacji „door – door”

Agencja celna

Poprzez stałą współpracę z agencjami celnymi oferujemy:

 •  organizację odpraw celnych dla przesyłek w imporcie i eksporcie
 •  obsługę celną ładunków w tranzycie
 •  obsługę celną ładunków na terenie polskich portów morskich
 •  otwarcie i zamknięcie przekazu celnego T1
 •  przygotowywanie i wystawianie dokumentów celnych
 •  ustalanie wartości celnej towaru

Project cargo

Oferujemy organizację transportu sztuk ciężkich i ponadgabarytowych transportem morskim oraz transportem zaplecza portów (transport samochodami, koleją, barkami i pontonami).
Organizujemy również wyładunek tych elementów na tzw. job site (plac budowy).

Doradztwo

Oferujemy doradztwo w zakresie:

 •  wyboru drogi transportowej
 •  sztauowania i mocowania ładunków na statkach i w kontenerach
 •  pakietyzacji i paletyzacji ładunków
 •  sea worthy packing
 •  doboru opakowań transportowych
 •  transportu sztuk ciężkich i ponadgabarytowych
 •  oceny szkód ładunkowych i ich dokumentację
 •  odpraw i procedur celnych
 •  dokumentacji transportowej

Formularz

Contact form

Korzystając z formularza wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CARGO SERVICE AGENCY z siedzibą UL. BYTOMSKA 7, 70-603 SZCZECIN w celu przesyłania treści marketingowych na adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym.

Cargo Service Agency Sp. z o.o.
Ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin


Tel: +48 91 469 38 70
Fax: +48 91 430 85 81
Email: szczecin@cs-agency.pl